Občanské sdružení Komora pěstitelů biomasy

   Komora byla založena v roce 2007 na základě podnětu pěstitelů rychle rostoucích dřevin. Snažíme se propagovat myšlenku nezávislosti na neobnovitelných zdrojích energie.
   Komora pěstitelů biomasy a její členové zaměřují svou pozornost zejména na propagaci a pěstování tzv. Japonských topolů. Jedná se o klony topolu černého a maximovičova označované J-104 a J-105.

Důvody našeho zaměření právě na Japonské topoly:
   - snadné množení vegetativním způsobem (řízkováním)
   - vysoká produkce biomasy (podle lokality až 17 t/suš/rok/ha)
   - možnost vysazovat až do nadmořské výšky 650 m.n.m.
   - kromě aridních (suchých) a vysloveně písčitých oblastí roste všude
     kde je roční úhrn srážek +500mm/rok
   - možnost volby výsledného produktu
     >> štěpka – velkopěstitelé biomasy
     >> polínka nebo špalíky – malopěstitelé
     >> dřevozpracující průmysl – neenergetické využití

V rámci osvětové činnosti pořádáme pravidelné semináře Japonský topol v praxi, vydáváme tiskoviny a provozujeme internetové stránky s aktualitami a radami pro pěstitele Japonských topolů.

Komora pěstitelů biomasy, o.s.
Sídlo: Habartice 22, 463 73 Habartice
IČO: 22690450