Pozvánka na setkání s pěstiteli

JAPONSKÝ TOPOL V PRAXI

Srdečně Vás zveme na setkání s pěstiteli aneb JAPONSKÝ TOPOL V PRAXI, který se bude konat v Habarticích dne 22.2.2014.

Začátek setkání je od 10hod. v restauraci Zámecký Dvůr.

Na setkání Vás seznámíme s praktickými zkušenostmi od založení plantáží až po jejich sklizeň.

Součástí setkání bude také ukázka sklizně.

Seznámíme Vás také s platnou legislativou.

Občerstvení zajištěno

Přihlášky Email: zameckydvur@habartice.cz

Přiložený dokument v PDF naleznete ZDE.


Mýty a fakta o paulownii

Už jste slyšeli o paulownii? Přemýšlíte nad tím, pro kterou dřevinu se rozhodnout? Pak jistě tento článek od pana Ing. Ševčíka Vám stojí za přečtení!

Přiložený dokument pro Microsoft Word naleznete ZDE.

Přiložený dokument pro Open Office naleznete ZDE.


Pár rad do začátku

Zajímavý dopis od pana Ing. Ševčíka, který rozhodne stojí za přečtení a k zamyšlení

Přiložený dokument pro Microsoft Word naleznete ZDE.

Přiložený dokument pro Open Office naleznete ZDE.


Prodá se matečnice

Prodá se matečnice ( reprodukční plocha sadebního materiálu ) japonského topolu

o výměře cca 0,8 hektaru včetně další zemědělské půdy. Celková výměra zemědělské půdy - kultura trvalý travní porost

včetně matečnice, je 53.294 metrů čtverečných ( 5,329 hektaru). Matečnice je v plném produktivním stavu, stáří 5 let.

Celková cena 720.000,-Kč. Prodej pouze v celku. Liberecko.

Telefon - 606 185 679.


Jak jsme začínali pěstovat Japonský topol

ROK 2001

po dvou letech amatérských pokusů v roce 2001, na základě projektu a schválené dotace na výsadbu, je vysazena první matečnice na frýdlantsku Antonínem Dočekalem - www.japonskytopol.cz

Sadbu získanou od Antonína Dočekala v následujících letech vysazují:

ROK 2004   - Ing. Petr Stříbrný

ROK 2005   - Adam Hovorka

ROK 2006   - Ing. Václav Kohler

                    -  Ing. Václav Šnajdr

                    -  Tomáš Ferkl

                    -  Karel Morkes

ROK 2010   - Leoš Mládek

                    -  Jaroslav Kašpárek

Za desetileté období od 2001 do 2010 si od výše uvedených pěstitelů - prodejců koupilo sadební materiál už několik tisíc zákazníků ..


Důležité informace k výsadbě a pěstování

         Nastala doba výsadby japonského topolu a my Vám přinášíme základní informace jak tuto rostinu pěstovat.

Návod na pěstování japonského topolu - leták

Návod na pěstování 1. strana ve formátu .JPG - ZDE

Návod na pěstování 2. strana ve formátu .JPG - ZDE

Zákon o ochraně přírody - doporučujeme přečíst

Zákon o ochraně přírody ve formátu .DOC - ZDE


setkání pěstitelů biomasy a Japonského topolu v Habarticích

V sobotu 10. března 2012 proběhlo úspěšné setkání pěstitelů biomasy a Japonského topolu v Habarticích. Hlavní příspěvek k problematice pěstování RRD a především japonského topolu přednesl Ing. Miroslav Trnka, CSC. z Bystřice nad Pernštejnem, který se zabývá ve spolupráci z výzkumnými ústavy, zkoušením odrůd. Dlohodobě i klonem J-104,J-105 - japonským topolem. Tato obec je už deset let úspěšně vytápěna z centrálního zdroje, kotelny na biomasu. Pro obyvatelstvo této obce tato skutečnost znamená dlouhodobou jistotu a garanci ceny dodávané energie hluboko pod celostátním průměrem. Na tomto zdárném projektu má lví podíl právě pan Ing.Trnka. Dále přítomní se mohli dovědět více o mechanizmu prodeje a výkupních cenách biomasy od přítomného zástupce polské elektrárny Turów - Bogatina. Klasickou částí byly dotazy a odpovědi věnované problematice pěstování RRD - Japonského topolu a právní legislativě, nejrozšířenější a osvědčené rychlerostoucí dřevině.

Deus Vult

11.března 2012

Komora pěstitelů biomasy

Setkání pěstitelů RRD v Habarticích


Otázka sadebního materiálu

V poslední době přibývá na členy komory pěstitelů biomasy množství dotazů týkajících se kvality a původů sadebního materiálu rychlerostoucí dřeviny japonského topolu (kříženec topolu černého a topolu maximoviczova - jinak směs klonů J-104, J-105)licencovaný pěstitel je povinnen odběrateli vydat rostlinolékařský pas k sadebnímu materiálu - dnes už vcelku známá informace. Méně je však v podvědomí začínajících pěstitelů, že můžou (na základě přílohy č. 10 vyhlášky č.82 /1996Sb.) po dodavateli požadovat i tzv. "LIST O PŮVODU".

LIST O PŮVODU lesních dřevin vypovídá mnohé o původu sadebního materiálu.  Z nejzajímavějších uveďme například:

- vlastníka a provozovatele lesní školky

- lokalizace semenářské oblasti (fyzické umístění školky)

- licenční číslo vydané MZe

- detailní název a označení sadby (rod, druh, latinský název, evidenční číslo - u j.topolu J-104, J-105)

- původ (odkud tento pěstitel tuto sadbu sám získal)

- způsob pěstování (by mělo být uváděno "na matečnicích dle schváleného projektu")

- věk: (by mělo být uváděno - "jednoleté prýty - následně řezané řízky")

- tloušťka kořenového krčku a výška nadzemní části

- způsob a forma expedice sadbového materiálu

- a další....

Z těchto výše uvedených informací lze zjistit mnoho. Mimo jiné zodpoví často diskutovanou otázku: "KDO od KOHO, KDE a KDY" sadební materiál kupoval - a také, v jakém množství.

Pokud chce mít zákazník - odběratel i jistotu, že tento list není falzifikátem, jistě pěstitel, dodavatel předpolží zákazníkovi i patřičnou  fakturu o nákupu jeho vlastní - původní sadby. V podstatě je to v zájmu obou stran - prodávajícího a především pak kupujícího. Je to jakási varianta rodokmenu.

Komora pěstitelů biomasy - členové doporučují zákazníkům vyžadovat vždy u nákupu tento důležitý dokument - LIST O PŮVODU. Jinak je v této souvislosti možné prostudovat ZÁKON 219 ze dne 25.6.2003 - o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. (zákon o oběhu osiva a sadby)

komora pěstitelů biomasy. 

1.března 2012


Pozvánka na seminář Komory pěstitelů biomasy

Rádi bychom Vás rádi pozvali na setkání s pěstiteli biomasy, které se bude konat dne 10.3.2012 v Habarticích v sídle Komory pěstitelů biomasy. Přítomni budou odborníci i obchodníci s biomasou a následně bude možné získat nové informace nejen jak pěstovat ,ale i jak nejvýhodněji prodat výsledný produkt biomasy.

Přijeďte načerpat nebo vyměnit zkušenosti s pěstováním biomasy. Připraveno bude pohoštění formou vesnické zabíjačky .

Sem klikněte pro zobrazení pozvánky ve formátu PDF.


Častá otázka kladená  zájemci o pěstování RRD –rychle rostoucí dřeviny – japonského topolu členům Komory pěstitelů biomasy (KPB)

Kvalita sadby.
Otázka.

Jaký vliv na kvalitu sadebního materiálu má stáří reprodukčních porostů – takzvaných matečnic?

Sadební materiál se sklízí pravidelně každým rokem v zimních měsících lednu a únoru v reprodukčních porostech –matečnicích. Reprodukční porosty jsou zakládány s předpokládanou životností 10 – 15 let. Pokud pěstitel zakládal v minulých letech matečnici a zároveň požadoval dotaci její na výsadbu, byla dokonce jednou z podmínek přidělení dotace i povinnost udržovat tuto matečnici po dobu nejméně 10 let. Jednotliví producenti sadebního materiálu jsou povinni být registrovaní a mají přidělené registrační číslo v centrálním státním registru. Každoročně mají za povinnost požádat odpovídající Státní rostlinolékařskou správu (SRS) a příslušného rostlinolékaře o provedení fyzické kontroly porostů sadbového materiálu na matečnicích. Po provedené kontrole obdrží pěstitel doklad o provedené kontrole a jejím výsledku. Při prodeji sadby pěstitel vystavuje zákazníkovi Rostlinolékařský pas, jehož součástí je i registrační číslo přidělené pěstiteli.

Po celou dobu existence reprodukčního porostu – matečnice musí být bezpodmínečně zachována kvalita sadebního materiálu. Není tedy pravdou, že sadební materiál má nejlepší kvalitu z matečnic starých 2 – 3 roky. Toto tvrzení šíří, bohužel, někteří začínající pěstitelé. Ve skutečnosti matečnice teprve třetím rokem začíná produkovat plný výnos sadebního materiálu a to v plné kvalitě! V Rakousku jsou některé matečnice tohoto klonu jap-104,jap-105 v plné kvalitě produkce už i dvacátým rokem.

Tyto výše uvedené informace lze ověřit u odborníků Ing. Jana Wegera, Ing. K.Havlíčkové a kolektivu dlouhodobě se touto tématikou zabývajících, ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) v Průhonicích. Průhonice Informační středisko pro obnovitelné zdroje energie (ISOZE), kde poskytnou informace na váš případný dotaz.

A.Docekal
japonskytopol.cz


Občanské sdružení Komora pěstitelů biomasy

   Komora byla založena v roce 2007 na základě podnětu pěstitelů rychle rostoucích dřevin. Základním cílem tohoto občanského sdružení je propagace a prosazování produkce biomasy z obnovitelných zdrojů.
   Více v sekci O komoře.


Pozvánka - Den pro pěstitele vánočních stromků, sazenic lesních dřevin a rychlerostoucích dřevin

Vážení kolegové,

Dovolujeme si vás pozvat na Den pro pěstitele vánočních stromků, sazenic lesních dřevin a rychlerostoucích dřevin, pořádaný  Správou veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace ve spolupráci s firmami L.E.S. CR spol. s r.o. a Plantax, s.r.o.

dne 16. 6. 2011 v lesní školce Čtyrák v Plzni, Bílá Hora.

Mimo jiné zde uvidíte traktory Kubota, portálové traktory Jutek a Egedal, sázecí stroj typ K, rýčový stroj Imants, vratné frézy, cepovou mulčovací sekačku, rotační brány Forigo, drtič dřeva Loma, štěpkovač TP Linddana a poprvé v ČR zde bude představený sázecí stroj na rychlerostoucí dřeviny Egedal Energy Planter.

Dále budou prezentovány výrobky firem SOLO a Heidegesellschaft.


V případě dotazů mne, prosím, kontaktujte.

Těšíme se na setkání s vámi.

S pozdravem

Milan Blohoň, L.E.S. CR spol. s r.o.

tel:  +420 734 316 371, fax: +420 257 920 634

e-mail: blohon@lescr.cz, objednávky: obchod@lescr.cz 

www.lescr.cz , e-shop: www.e-lescr.cz 

L.E.S. CR, spol. s r.o., Areál VÚLHM Jíloviště - Strnady, 156 04 Praha 5 Zbraslav


Vyjádření Komory před sezónou 2011

   Vážení přátelé topolů, přichází podzim a je čas bilancování pěstební topolové sezóny 2010. Letošní počasí nebylo zrovna ideální pro mnoho zemědělských komodit, topoly nevyjímaje. Dlouhý květnový přísušek, extrémní červencové teploty vystřídané dlouhým obdobím dešťů zapříčinily, že přírůstky topolů za letošní rok budou nižší, než je obvyklý průměr. Nižší bude i výnos z matečních porostů.
   Dalším faktorem ovlivňujícím dostupnost sadebního materiálu je zvýšení poptávka z kategorie větších investičních záměrů (od 50 ha) s již nyní zarezervovaným množstvím sadby z Čech, Slovenska a dalších států.
   I přes výše uvedené se členové komory dohodli, že se budou snažit pro sezónu 2011 udržet cenu sadebního materiálu na úrovni letošního roku.

   Ze stran některých zákazníků u téměř všech členů komory registrujeme určitou nerozhodnost ohledně klonů topolů dostupných na českém trhu. Je to především díky dovozu sadby z Itálie. K tomuto problému vysvětlení a stanovisko komory:
   -  Klony s označením AFx, Monviso, Sirio nejsou tzv. Japonské topoly, jelikož se nejedná o klony topolu Maximowičova. Japonské topoly lze nazvat pouze klony s označením J- 10x (nebo Max-x).
   -  Komora preferuje klony J-104 a J-105, které jsou prakticky ověřeny v klimatickém pásmu České republiky – v soukromém sektoru od roku 1999, z testovacího a výzkumného hlediska ještě déle (Viz. LINK). Ověřeny znamená, že již několikrát proběhla sklizeň produkčních plantáží (více jak 2leté obmýtí).
   -  Doporučujeme zájemcům o pěstování topolů, aby před výběrem klonu pro vlastní plantáž navštívili plantáž již vzrostlých stromů. Tuto možnost by měl nabídnout každý prodejce sadebního materiálu. Další alternativou je návštěva některého semináře, který se týká RRD. Většinou bývá spojen i s praktickou ukázkou pěstování.

   Další klíčovou otázkou u zájemců o pěstování RRD jsou dotace. Zde Vám přinášíme nejaktuálnější informace:
   Jediné dotace, které lze aplikovat při pěstování topolů jsou standardní dotace na plochu SAPS a TOP-UP. Tu dostane každý registrovaný zemědělec po nahlášení na SZIF. Přímá dotace pro založení plantáže RRD není. Připravuje se v rámci opatření I.1.1 a dle posledních informací z MZE nebude schválena dřív než v březnu 2011. Výše této dotace by měla činit 40-60% nákladů na pořízení plantáže.

   V neposlední řadě cítíme potřebu vysvětlit, co znamená režim plantáže, protože jsme zaznamenali, že někteří prodejci sadby doporučují spony silvikultur (výsadba ve sponech nad 3x3m), které sice znamenají nižší náklad na výsadbu 1 hektaru, ale mají za následek velké větvení stromů a především mnohem menší výnos z 1 hektaru.
   -  Pěstování na palivové dřevo (4-7mileté obmýtí): v řadě ve vzdálenosti 60 – 100 cm od sebe, min. 6.000 ks na 1 ha.
   -  Pěstování na štěpku (3-4leté obmýtí): v řadě ve vzdálenosti 50-80 cm od sebe, min. 8.000 ks na 1 ha.
   -  Pěstování na štěpku, plně mechanická sklizeň kombajnem (2leté obmýtí): v řadě ve vzdálenosti 40-60 cm, min. 8.000 ks na 1 ha.
   Přesná množství kusů pro splnění podmínek dotačních titulů určuje projekt vyhotovený agroarchitektem.

   Pro podrobnější informace kontaktujte některého z členů komory.

   Všem zájemcům o výsadbu v roce 2011 doporučujeme co nejdříve objednat sadbu topolů. Předpokládáme, že na jaře 2011 bude ještě větší poptávka než letos a může se stát, že sadba bude rozprodána dřív, než bude vhodná doba pro výsadbu.

Topolu zdar!
Komora pěstitelů biomasy